Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Sulęcinie

6 maja 2017 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie strażacy z terenu powiatu sulęcińskiego świętowali Dzień Strażaka. Strażakom z Państwowej Straży Pożarnej towarzyszyli druhny i druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas:

 • bryg. Przemysław Gliński – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej                       
 • Pan Adam Basiński – Starosta Sulęciński
 • ppłk.Paweł Krzyżaniak przedstawiciel Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
 • dh Stanisław Chabza – przedstawiciel Prezesa ZW ZOSP RP w Zielonej Górze
 • Pan Bogdan Trzpis – Lubuskiego WITD w Gorzowie Wlkp.
 • Sławomir Sawala- Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie
 • Honorata Ziętek – Przedstawiciel Komendanta 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie
 • Grzegorz Marcińczak – Przedstawiciel  Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gorzowie Wlkp.
 • Sławomir Sawala – Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie
 • Pan Zenon Fabianowicz – Kierownik Biura Powiatowego w Sulęcinie LOR ARIMR
 • mł. bryg. Bogdan Śnieżek – Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim
 • kom .Fabian Rogala – Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie
 • chor. Dariusz Dura – Komendant WJOP przy OSWL w Wędrzynie
 • Pan Tadeusz Dąbroś – Przewodniczący Rady Powiatu
 • Pan Dariusz Ejchart – Burmistrz Sulęcina
 • Pani Katarzyna Szczepańska – Zastępca Burmistrza Lubniewic
 • Pani Irena Szpulak  – Zastępca Wójta Gminy Krzeszyce
 • Pan  Sławomir Borzyszkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie
 • Pan Witold Gorączka – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin
 • Pan Grzegorz Bertasz – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Sulęcinie
 • Poczty sztandarowe oraz delegacje jednostek OSP z terenu powiatu Sulęcińskiego.

Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Proboszcza Piotra Mazurka i ks. Kapelana Dariusza Glamę w intencji strażaków. Uczestników uroczystego apelu przywitał p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie st.kpt. Waldemar Konieczny Komendant  podsumował miniony rok i przedstawił ważniejsze osiągnięcia sulęcińskich strażaków. Podziękował przedstawicielom władz rządowych i samorządowych obecnym na uroczystości za dobrą współpracę ze strażą pożarną, za wspieranie strażaków w codziennej służbie i finansową pomoc na zakup nowoczesnego sprzętu. Gratulacje i życzenia strażakom złożyli zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach podkreślali  sympatię i uznanie, jakim cieszą się strażacy w społeczeństwie.  Chwalono ich za profesjonalizm i  poświecenie przy realizacji trudnych zadań. Podkreślano duże wsparcie finansowe dla strażaków ze strony funduszy europejskich dla działań podejmowanych w kierunku unowocześnienia bazy sprzętowej w strażach pożarnych. 

Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie strażakom odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczeni zostali:

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

–          Wojciech Banasiak
–          Adam Basiński
–          Paweł Brzeziński
–          Paweł Bertasz
–          Łukasz Dziadas
–          Tomasz Kościukiewicz
–          Hubert Melanowicz
–          Grzegorz Mika
–          Łukasz Moręgiel
–          Konrad Oleszko
–          Andrzej Rerak
–          Michał Poklewski – Kozieł
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
 
–          Sławomir Borzyszkowski
–          Dariusz Dura
–          Tomasz Durnoga
–          Michał Frontczak
–          Karol Jęksa
–          Magdalena Jęksa
–          Michał Kuszkowski
–          Fabian Rogala
–          Tomasz Sawko
–          Patryk Stroiński
–          Tomasz Prozorowicz
–          Arkadiusz Tylmanowski

Rozkazem Personalnym Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, awansowani zostali:

Na stopień starszego ogniomistrza:
–   Łukasz Moręgiel
Na stopień młodszego ogniomistrza:
–   Paweł Brzeziński
–   Tadeusz Fudalin
–   Arkadiusz Michno
–   Grzegorz Sochacki
Na stopień starszego sekcyjnego:
 
–  Wojciech Banasiak
–  Michał Kotowicz
–  Papryk Lukoszek
 
Na stopień starszego strażaka:
–  Jacek Koza
 
Gratulujemy wszystkim awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym. Życzymy podobnych sukcesów i osiągnięć w życiu osobistym jak zawodowym dla wszystkich w kolejnych latach strażackiej służby.

 

Opracowanie: st. kpt. Waldemar Konieczny