Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Żarach

10 maja 2019 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego. Uroczystość rozpoczęto o godz. 12.00 Mszą Św. w intencji wszystkich strażaków w Kościele  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. Następnie o godz. 13.00 odbył się uroczysty apel zorganizowany w żarskim Ratuszu podczas którego wręczano medale, odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.. Uroczystość  została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, z udziałem pocztów sztandarowych KP PSP oraz jednostek OSP.

Gospodarzami uroczystości byli: mł. bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz dh Józef Radzion – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żarach, Starosta Powiatu Żary oraz Pani Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Pan Wojciech Perczak – V-ce Wojewoda Lubuski, bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp, dh Ryszard Klisowski – Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego, dh Edward Skobelski  – Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu żarskiego, komendanci Policji z Żar i Lubska, nadleśniczowie nadleśnictw powiatu żarskiego, emeryci pożarnictwa i inni licznie zaproszeni goście. Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski przywitał przybyłych gości oraz podziękował strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żarskiego.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia resortowych odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu. 

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana został nadany po raz pierwszy w historii KP PSP w Żarach kobiecie. Otrzymała go mł. kpt. Justyna Józwa – Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej tut. Komendy. Promocja oficerska miała miejsce podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 4 maja 2019 r. w Warszawie.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a przybyłym gościom dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości.

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Grzegorz Lisik, KP PSP Żary