Powołanie Komendantów Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i Świebodzinie

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek decyzjami nr 24 i 25 z dnia 27 września 2016 roku powołał z dniem 1 października 2016 na stanowiska:

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Pana st. kpt. mgr inż. Patryka Maruszaka

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie
Pana mł. bryg. mgr inż. Janusza Drozdę

Uroczystości powołania nowych kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej odbyły 30 września 2016 roku się w Gorzowie Wlkp. i w Świebodzinie. W uroczystościach brali udział Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Przemysław Gliński i bryg. mgr inż. Jarosław Korzeniewski.

Pan st. kpt. mgr inż. Patryk Maruszak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pełnił służbę w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP został powołany ze stanowiska Naczelnika wydziału operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. Pan st. kpt. mgr inż. Patryk Maruszak zastąpił na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. Pana bryg. mgr Krzysztofa Strzyżykowskiego.

Pan mł. bryg. mgr. inż. Janusz Drozda urodził się 14 grudnia 1976 r. W 1995 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ich ukończeniu w 1999 r. podjął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie jako młodszy oficer. Od 2005 r. pełnił służbę na stanowisku Głównego księgowego, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie rachunkowości (2003 r.) oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego (2016 r.). Pan mł. bryg. mgr. inż. Janusz Drozda zastąpił na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie Pana st. bryg. inż. Zygmunta Rogowskiego.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Dariusz Szymura, KW PSP w Gorzowie Wlkp

Zdjęcia: KM PSP w Gorzowie Wlkp., KP PSP w Świebodzinie.