Pożegnanie Prezydenta THW Albrechta Broemme

20 grudnia br. w siedzibie reprezentacji kraju związkowego Badenii- Wirtembergii w Berlinie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę prezydenta Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego THW pana Albrechta Broemme.

Na uroczystość przybyło blisko 300 znamienitych gości z Niemiec, a także z Czech i Polski.  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka reprezentował Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak, który przekazał panu Broemme serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz życzenia dalszej pomyślności oraz realizacji osobistych planów.

Pan Albrecht Broemme był prezydentem THW przez ponad 13 lat. Pożegnał się ze służbą rozpoczynając swoje przemówienie słowami: „Sporo osiągnęliśmy“, dziękując jednocześnie wszystkim swoim współpracownikom, ratownikom THW  oraz partnerskim instytucjom. Wspominając swoją zawodową drogę wrócił w myślach do rodzinnego miasta: „Zacząłem przed ponad 50 laty w Darmstadt jako ochotnik THW. Wówczas nawet nie śmiałbym marzyć, że w 2006 roku zostanę prezydentem THW”.

Ceremonię pożegnania rozpoczął Minister Spraw Wewnętrznych Badenii-Wirtembergii pan Thomas Strobl słowami podziękowania za zasługi pana Broemme na rzecz rozwoju THW. Następnie głos zabrał Federalny Minister Spraw Wewnętrznych pan Horst Seehofer. Doceniając wkład i zaangażowanie pana Broemme oraz podkreślając jego dokonania w całej karierze zawodowej, Minister Seehofer wraz z aktem przejścia na emeryturę wręczył mu akt powołania na honorowego prezydenta THW.

Oprac. st. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: THW