Pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej

24 lutego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej pożegnał się mł. bryg. mgr inż. Dariusz Kulina. Słowa podziękowania za służbę, która trwała prawie 30 lat przekazał Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek. Za współpracę na wielu płaszczyznach życia zawodowego dziękowali Darkowi również funkcjonariusze i pracownicy KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Przebieg służby mł. bryg. mgr inż. poż. Dariusza Kuliny

Pan mł. bryg. mgr inż. poż. Dariusz Kulina służbę w ochronie przeciwpożarowej pełni od 1987 r. gdzie jako słuchacz – podchorążySzkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną biorąc udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Nauka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbywała się w systemie stacjonarnym, w trybie skoszarowanym. Od 1 września 1992 roku wykonywał zadania na stanowisku specjalisty ratownika w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Szczecinie. W roku 1993 został przeniesiony do Komendy Rejonowej PSP w Zielonej Górze na stanowisko oficera, następnie – zastępca dowódcy JRG. W okresie tym brał udział w wielu działaniach ratowniczych na terenie powiatu. Organizował i prowadził szkolenia z doskonalenia zawodowego dla załogi JRG.

Po reformie administracyjnej od 1 stycznia 1999 r. kontynuował służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Zielonej Górze zajmując stanowiska służbowe: zastępcy dowódcy JRG, p.o. dowódcy JRG, dyżurnego operacyjnego, dowódcy sekcji. Był wyznaczony do wykonywania zadań z zakresu służby operacyjnej w systemie zmianowym 24/48 godz. Wykonywał również zadania na stanowisku: mł. specjalisty i specjalisty w systemie codziennym.

Z dniem 1 września 2014 został przeniesiony do Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie, do pełnienia służby w systemie codziennym, zajmując stanowisko wykładowca i starszego wykładowcy. Uczestniczył w szkoleniach organizowanych poza czasem służby, zarówno dla kadry dydaktycznej ośrodka, jak również z tytułu prowadzenia zajęć szkoleniowych. Odpowiadał za prowadzenie kursów i szkoleń strażaków PSP i OSP. Przygotowywał kursantów do działań ratowniczych. Uczestniczył w różnego rodzaju ćwiczeniach i manewrach pożarniczych i ćwiczeniach taktyczno-bojowych organizowanych na szczeblu województwa. Sprawował nadzór nad prowadzeniem testów w komorze dymowej i ćwiczeń w budynku rozgorzeniowym w LSTE. Został wyróżniony między innymi:

  • srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”;
  • złotą odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi”.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Gorzów Wlkp.