Przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Golicach

W Golicach miało miejsce uroczyste przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Przekazania dokonał Pan Wojciech Perczak – p.o. Wojewody Lubuskiego, któremu towarzyszyli: bryg. Janusz Drozda – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Wojciech Śliwiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, Pan Mariusz Herbut – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Mariusz Olejniczak – Burmistrz Słubic oraz Pan Grzegorz Cholewczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach wraz z radnymi.

Samochód, który został oficjalnie przekazany dla OSP Golice to MAN 13.290 w wersji średniej uterenowionej z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-cio osobową z zabudową klasyczną metalową wraz z elementami kompozytowymi. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynoszą odpowiednio 3000 oraz 300 litrów. Dwuzakresowa pompa firmy HMT o wydajności nominalnej 2960 dm3 /min – 8 bar, 470 dm3/min – 40 bar. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez firmę MOTO TRUCK.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Wartość zadania – 769.980,00 zł.
Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW –380.000 zł.
Budżet Gminy Słubice – 230.000 zł
Dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 140.000 zł.
Środki ubezpieczeniowe – 10.000 zł
Środki własne jednostki OSP Golice – 9.980 zł.

Dodatkowo częściowe wyposażenie nowego auta stanowi sprzęt zakupiony w ramach programu „Mały Strażak” finansowanego z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie ok. 20.000 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Golicach od 2015 r. znajduje się z strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i stanowi duże wzmocnienie operacyjne w północnej części powiatu słubickiego. Dotychczas użytkowany pojazd, to wysłużony ponad 30 letni samochód gaśniczy GBA 2,5/16 STAR 244.