Przyjęcie obowiązków lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

31 października 2017 roku w Gorzowie Wlkp. w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w asyście Lubuskiej Kompanii Honorowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji przyjęcia obowiązków lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przez mł. bryg. Patryka Maruszaka. W uroczystości udział wzięli:

  • Elżbieta RAFALSKA Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • nadbrygadier Marek JASIŃSKI Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Władysław DAJCZAK Wojewoda Lubuski,
  • Kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego
  • Jacek WÓJCICKI Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
  • ks. Zbigniew KOBUS reprezentujący Jego Ekscelencja ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego wraz ks. Przemysławem KAMINIARZEM oraz ks. Dariuszem GLAMĄ kapelanami strażaków,
  • Marek SURMACZ Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
  • Przedstawiciele służb mundurowych administracji zespolonej i niezespolonej woj. lubuskiego.

Wszyscy zebrani goście w swoich przemówieniach gratulowali nowo powołanemu Komendantowi. Lubuski Komendant Wojewódzki  mł. bryg. Patryk Maruszak odnosząc się do życzeń powiedział, że jest w pełni świadomy skali powierzonych mu obowiązków i będzie starał się swoją służbą zapewnić pełne profesjonalne funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa, tak aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Zdjęcia: str. Jacek Targoński.