KP PSP Słubice – ćwiczenia ratownicze „Kryzys 2016”

28 czerwca br. na terenie Gminy Cybinka przeprowadzone zostały Powiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Kryzys 2016”. Manewry zostały zorganizowane wspólnie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach oraz Starostwo Powiatowe w Słubicach.

Tematem ćwiczeń było: „Organizacja, zasady dowodzenia i prowadzenia działań ratowniczych w przypadku powstania sytuacji kryzysowej związanej z pożarem w zakładzie produkcyjnym oraz atakiem terrorystycznym w obiekcie użyteczności publicznej”.

Założony scenariusz przewidywał powstanie dwóch niebezpiecznych zdarzeń:

– W budynku produkcyjnym pasz na terenie zakładu Cargill w Bieganowie, w wyniku zwarcia instalacji w silniku elektrycznym dochodzi do wybuchu mieszaniny pyłów z powietrzem, powstaje pożar. Z budynku ewakuowała się część pracowników, pięciu pracowników w wyniku odniesionych obrażeń pozostało wewnątrz obiektu. Poszkodowani znajdują się na różnych kondygnacjach wieży produkcyjnej oraz w magazynie gotowych produktów. Podczas tego zdarzenia dochodzi jeszcze m.in. do pożaru butli z gazem propan-butan znajdującej się na wózku widłowym, przygnieciona paletami z paszą zostaje pracownik zakładu oraz dochodzi do kolizji dwóch ładowarek.

– W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince nieznany sprawca wznieca pożar wykorzystując tzw. „koktajl mołotowa”. W obiekcie zostaje ogłoszony alarm i następuje ewakuacja wszystkich pracowników do wyznaczonego miejsca zbiórki. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych przez zastępy straży pożarnej w miejscu zbiórki zostają detonowane ładunki wybuchowe. W wyniku zdarzenia 6 osób zostaje ciężko rannych, pozostali urzędnicy uciekają z terenu urzędu.

W ćwiczenia zaangażowanych było łącznie 85 strażaków KP PSP w Słubicach, OSP z terenu powiatu słubickiego oraz OSP z terenu powiatu sulęcińskiego, 14 strażaków OSP z terenu powiatu Odra-Szprewa (Niemcy), Policja, Straż Graniczna oraz Pogotowie Ratunkowe. Organizacja tego typu przedsięwzięcia miała na celu przygotowanie i zgranie służb ratowniczych i wspomagających do działań z zakresu organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz do zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Ćwiczenia obserwowali Komendant Powiatowy PSP w Słubicach st. kpt. Wojciech Śliwiński, Starosta Słubicki Pan Marcin Jabłoński oraz Burmistrz Cybinki Pan Marek Kołodziejczyk.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Słubice