Spotkanie grupy ekspertów ds. opracowania instrukcji metodycznej współpracy transgranicznej

St. bryg. Sławomir Klusek – lubuski komendant wojewódzki PSP, występując w roli polskiego koordynatora procesu opracowania projektu wytycznych dobrych praktyk na potrzeby zapewnienia ochrony w czasie katastrof w obszarze przygranicznym, zaprosił członków grupy na kolejne spotkanie, które odbyło się 4 kwietnia br. w KW PSP w Gorzowie Wlkp. Udział wzięli komendanci wojewódzcy PSP ze Szczecina: st. bryg. Jacek Staśkiewicz oraz Wrocławia: st. bryg. Adam Konieczny, zastępcy komendantów wojewódzkich PSP: zachodniopomorskiego bryg. Jacek Rudziński i lubuskiego: bryg. Jarosław Korzeniewski, a także funkcjonariusze komend wojewódzkich z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego:  st. bryg. Jarosław Rudzki, st. kpt. Patryk Maruszak, kpt. Małgorzata Downar, kpt. Magdalena Bilińska, sekc. Zygfryd Zandecki. Podczas spotkania omówiono stan dotychczasowych prac nad instrukcją oraz perspektywy ich zakończenia. Szczególną uwagę zwrócono na występujące problemy oraz trudności w dostosowaniu wymogów i oczekiwań oraz struktur organizacyjnych po obu stronach granicy. Kontynuacja prac uzależniona jest od stanowiska Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, która obradować będzie w drugim tygodniu kwietnia br.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska