Spotkanie kadry kierowniczej KW PSP oraz WIOŚ

8 stycznia 2020r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Państwowej Straży Pożarnej w Łagowie odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych
oraz zagadnień leżących w zakresie kompetencji Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w roku 2019.
Podczas spotkania kadry kierowniczej PSP oraz WIOŚ, omówiono zasady wzajemnej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zakładów dużego i zwiększonego ryzyka.
Przeprowadzono również analizę form współdziałania obu instytucji w 2019 r., przy wykorzystywaniu nowych technik – sporządzanie map fotometrycznych składowisk odpadów przez drony będące w dyspozycji PSP.
Pod koniec spotkania wyrażono potrzebę opracowania tekstu nowego porozumienia między Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, uwzględniające m.in. nowe kompetencje Inspekcji
i PSP.

tekst: mł. kpt. Aleksandra Świstel
zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Kozikowski