Spotkanie przedstawicieli WIOŚ i PSP dot. współpracy w zakresie współpracy na rzecz ochrony środowiska

 

 

 

 

6 marca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada poświęcona zagrożeniom chemiczo-ekologicznym i poważnym awariom przemysłowym. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy PSP i WIOŚ na rzecz ochrony środowiska. W spotkaniu udział wzięli:

  1. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Patryk Maruszak
  2. Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Przemysław Gliński
  3. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki
  4. Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński
  5. Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Marek Demidowicz

Podczas spotkania omówiono najważniejsze przykłady wzajemnej współpracy w 2017 roku. Państwowa Straż Pożarna wspólnie z WIOŚ przeprowadziła w 2017 roku 9 wspólnych kontroli zakładów zwiększonego i dużego ryzyka. Przedstawiciele WIOŚ uczestniczyli w ćwiczeniach organizowanych przez PSP na bazie ww. zakładów i w ćwiczeniach międzynarodowych gdzie ćwiczyli ratownicy z Niemiec. Najważniejszym polem współpracy w 2017 roku były akcje gaśnicze składowania lub magazynowania odpadów jak np. w Brożku w powiecie żarskim.

W ramach kontynuacji i zacieśnienia współpracy zaplanowano przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń w pierwszym półroczu 2018 roku w zakresie zwalczania wycieków substancji ropopochodnych do wód powierzchniowych na rzece Bobrze w Szprotawie.

Uczestnicy spotkania wyszli wspólnie z inicjatywą aby  zespoły robocze z KW PSP i WIOŚ spotykały się przynajmniej raz w kwartale w celu roboczego przedyskutowania wspólnych kierunków działania. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w WIOŚ w Zielonej Górze w maju br. przed ćwiczeniami w Szprotawie.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.