SPOTKANIE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI W SPRAWIE ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W dniu 04.02.2019r. z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Krajeńskich odbyło się spotkanie w sprawie organizacji łączności na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Bogdan Kierus – Starosta strzelecko-drezdenecki wraz z zastępcą Panem Pawłem Antczakiem, Pan Mateusz Feder – Burmistrz Strzelec Krajeńskich, Pani Karolina Piotrowska – Burmistrz Dobiegniewa, Pani Sylwia Łaźniewska – Burmistrz Dobiegniewa, Pani Magdalena Szydełko – Wójt Gminy Stare Kurowo, Pan Karol Neumann – Wójt Gminy Zwierzyn.

Na wstępie, po przywitaniu gości, Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Kraj. przedstawił obecnym swojego zastępcę – st. kpt. Wojciecha Witkowskiego, powołanego na to stanowisko z dniem 29.01.2019r. przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.

W toku spotkania została zaprezentowana koncepcja poprawy stanu łączności bezprzewodowej wykorzystywanej na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych, organizator przedstawił główne założenia, kierunki rozwoju oraz przewidywane korzyści
z modernizacji infrastruktury, z uwzględnieniem znacznej poprawy warunków prowadzenia działań przez zastępy z jednostek OSP. Podczas spotkania przedstawiciele władz samorządowych poparli słuszność przedsięwzięcia oraz, za co serdecznie dziękujemy, zadeklarowali wsparcie naszej komendy w tych działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.