Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – 2021 r.

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku organizowane w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie.

Zapewniając możliwość zdobycia oraz odnowienia uprawnień przy jednoczesnym ograniczaniu transmisji koronawirusa, najbliższe szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej organizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie, będą realizowane z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (e-learning). Informacja o szczegółach szkoleń zostanie przekazana bezpośrednio do osób zgłoszonych na szkolenia.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (068) 382 08 71.

Terminy szkoleń:

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne :

25 stycznia  – 26 lutego 2021 r. – e-learning 

12 kwietnia – 11 maja 2021 r. – e-learning 

30 sierpnia – 01 października 2021 r. – e-learning 

08 listopada  – 10 grudnia 2021 r. – e-learning 

 

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące:

01 – 05 marca 2021 r. – e-learning 

30 kwietnia – 07 maja 2021 r. – e-learning

14 czerwca – 18  czerwca 2021 r. – e-learning

20 września – 24 września 2021 r. – e-learning

 11 października – 15 października 2021 r. – e-learning 

 

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o szkoleniach zawarte są w ogłoszeniu o szkoleniu (plik do pobrania – poniżej).

Ogłoszenie-Inspektorzy-pełny-e-learning

Ogłoszenie-Inspektorzy-aktualizacja-e-learning

Wykaz szkoleń w innych placówkach Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, gdzie zamieszczono plany pracy szkół i ośrodków szkolenia KW PSP na rok 2021.
https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/plan_pracy_szkol_psp_i_osrodkow_szkolenia_w_kwpsp

Oznaczenie szkoleń:
SIOP – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne
SIOPA – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące

Informację przygotowała: st. str. Dorota Gomółka