Szkolenie funkcjonariuszy

Prewencja i profilaktyka społeczna to przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń i propagowanie podstawowych zasad zachowania w przypadku niebezpieczeństwa, to także edukacja w zakresie zapobiegania powstawaniu zagrożenia.

Mając to na uwadze Lubuski Komendant Wojewódzkie PSP w Gorzowie Wlkp., st. bryg. Sławomir Klusek wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., zorganizował cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego, mających na celu właściwe przygotowanie przedstawicieli jednostek PSP do propagowania wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego. Spotkanie inaugurujące rozpoczęto od wystąpienia Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosława Korzeniewskiego.

W ramach szkoleń prowadzonych przez wykładowców WOM  strażacy zgłębiali wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia zajęć z dziedziny profilaktyki, w tym w szczególności:

– jak dobierać treści zajęć, wykorzystując do tego różnego rodzaju środki dydaktyczne,

– jak radzić sobie z zachowaniami prowokacyjnymi wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia przeprowadzono w trzech modułach uwzględniających:

– pracę z przedszkolakami i uczniami klas młodszych szkoły podstawowej,

– podejście do młodzieży w średnim wieku szkolnym oraz okresie adolescencji,

– przekaz skierowany do nastolatków.

W takcie szkolenia funkcjonariusze mieli również możliwość sprawdzenia nabywanych umiejętności w ramach z przygotowanych dla nich ćwiczeń praktycznych.

Szczególe podziękowania należy skierować na ręce Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Pana Jerzego Kaliszana i za zaangażowanie jego współpracowników w to przedsięwzięcie, dzięki któremu PSP województwa lubuskiego zyska 125 funkcjonariuszy, którzy poprzez przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe wpływać będą na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego wśród mieszkańców województwa lubuskiego.