Szkolenie oficerów prasowych woj. lubuskiego

W Ośrodku Szkoleniowo-Poligonowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Łagowie w dniach 10-11 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie oficerów prasowych z terenu województwa lubuskiego. W szkoleniu oprócz oficerów prasowych wzięli udział również funkcjonariusze, którzy zastępują oficerów prasowych pod ich nieobecność. Szkolenie zbudowane było z trzech paneli tematycznych. Pierwszy przeprowadziła firma zewnętrzna na temat „Inteligentnej komunikacji” poruszając tematykę taką jak:

  • Specyfika pracy oficera prasowego
  • Wybrane zagadnienia komunikacji
  • Jak przekazywać trudne i bolesne informacje
  • Techniki postępowania z agresywnymi rozmówcami
  • Jak radzić sobie z niewygodnymi pytaniami
  • Sytuacje kryzysowe wewnątrz organizacji

Kolejna dwa panele tematyczne poprowadzili:

  1. Jacek Dreczka – dziennikarz telewizyjny i prezenter. Wystąpienie poświęcone było sprawom związanym z obecnością dziennikarza telewizyjnego na miejscu akcji.
  2. bryg. Sławomir Brandt – oficer prasowy z KW PSP Poznań, który przeprowadził tzw. studium przypadku – analizę wybranych akcji ratowniczychw kontekście współpracy z mediami.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.