Szkolenie z udostępniania informacji publicznej

Informacja publiczna otacza nas z każdej strony, choć dużo łatwiej jest określić, co informacją publiczną nie jest, niż na odwrót – takimi słowami dr Piotr Sitniewski z Ośrodka Wspierania Administracji Lokalnej rozpoczął szkolenie z dostępu do informacji publicznej, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. 23 listopada br. Udział w nim wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni KW PSP oraz Komend Miejskich i Powiatowych PSP woj. lubuskiego. Program szkolenia zawierał praktyczne wskazówki dotyczące zgodnego z prawem udzielania odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, jakie informacje podlegają upublicznieniu, jak wygląda procedura upublicznienia, jakie są możliwe formy odpowiedzi i odmowy.  Prowadzący szkolenie dostosował zakres tematyczny do specyfiki naszych jednostek organizacyjnych, uwzględniając licznie zadawane pytania, bazując na szerokiej gamie przykładów i orzecznictwie. Zwracał uwagę na granice jawności i prywatności,  na pojęcie funkcjonariusza publicznego, na rozróżnienie wniosku o dostęp do informacji publicznej, skargi i wniosku racjonalizatorskiego, terminowość udzielania odpowiedzi, a także na brak ograniczeń czasowych wnioskowanej informacji. Odniósł się również do prowadzonych przez jednostki PSP Biuletynów Informacji Publicznej. To było merytorycznie bardzo dobrze przygotowane szkolenie, które z pewnością ułatwi właściwe rozpatrywanie omawianych kwestii w bieżącej działalności naszych jednostek.

Oprac. i foto kpt. Magdalena Bilińska