Targi Edukacji i Pracy w Żaganiu

21 października 2015 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu uczestniczyli w targach edukacji i pracy. Organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery przy współpracy z władzami Żagania, organizacjami pozarządowymi i 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Targi miały na celu zapoznanie uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z ofertą edukacyjną oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Podczas targów przedstawiciele tutejszej komendy zaprezentowali młodzieży zasady naboru do służby kandydackiej w szkołach pożarniczych oraz służby przygotowawczej w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Osoby zainteresowane otrzymały materiały informacyjne z poszczególnych szkół pożarniczych oraz gadżety promujące Państwową Straż Pożarną.
Ponadto w ramach akcji „Zgaś Ryzyko” strażacy rozdawali ulotki prewencyjno – edukacyjne dotyczące zagrożeń tlenkiem węgla, bezpiecznego zachowania w kuchni i podczas pożaru oraz zasad informowania służb ratowniczych za pomocą numerów alarmowych 112 i 998.

Oprac. st. kpt. Paweł Grzymała – oficer prasowy KP PSP w Żaganiu