Trudna akcja strażaków w Krośnie Odrz.

Niecodzienne znalezisko w postaci skorodowanej butli wykopano podczas prac budowlanych prowadzonych przy ul. Piastów w Krośnie Odrz. Zgłoszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP wpłynęło o godz. 10:54. Na miejsce zadysponowano łącznie 11 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno – ekologicznego z Zielonej Góry.  Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozszczelnioną, skorodowaną butlę o wysokości około 60 cm i średnicy 20 cm, koloru szarego, bez żadnych oznaczeń. Z butli wydobywała się nieznana substancja gazowa, a w powietrzu wyczuwalny był zapach siarkowodoru. Zamiarem taktycznym kierującego działaniami ratowniczymi było: rozpoznanie zagrożenia, wyznaczenie strefy niebezpiecznej, ewakuacja ludzi z zagrożonego terenu, ograniczenie wycieku. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wyznaczyli strefę niebezpieczną 100 metrów, a następnie w aparatach ochrony układu oddechowego dokonali pomiaru stężenia substancji niebezpiecznych, podczas którego miernik w odległości 0,5 metra od butli wskazywał 40ppm siarkowodoru. Z terenu budowy oraz z pobliskiego budynku ewakuowano łącznie około 10 osób. Nakazano szczelne zamknięcie okien w pobliskim budynku mieszkalnym. Zamknięto dla ruchu dojazd do miejsca zdarzenia. Rozstawiono kurtyny wodne od strony zawietrznej. Ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę do działań zadysponowano ciężki samochód specjalny – cysternę z JRG  PSP w Krośnie Odrz.. Po dojeździe na miejsce specjalistycznej grupę ratownictwa chemiczno – ekologicznego z Zielonej Góry działania zastępów polegały na rozpoznaniu składu substancji, w wyniku którego ustalono, że jest to mieszanina wielogazowa zawierająca między innymi siarkowodór i amoniak. Nawiązano kontakt z pracownikami, którzy mieli kontakt z substancją w celu upewnienia się, czy nie potrzebują pomocy lekarskiej. Osoby te nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Ze względu na fakt, iż miejsce prowadzonych działań było w przeszłości terenem jednostki wojskowej na miejsce zdarzenia przybył patrol rozminowania – saperski. Na podstawie wykonanego zdjęcia pojemnika nie stwierdzono obecności obiektu w katalogu obiektów niebezpiecznych spotykanych w interwencjach grup saperskich, Następnie rota w ubraniach przeciwochlapaniowych i sprzęcie ochrony układu oddechowego zaczopowała pojemnik przy pomocy drewnianego klina oraz włożyła go do specjalnego, szczelnego pojemnika. Pojemnik przewieziono na teren Komendy Powiatowej PSP oraz zgłoszono do utylizacji w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Łącznie udział w akcji trwającej 3 godz. 44 min. brało udział 11 zastępów straży pożarnej, pogotowie energetyczne, wojsko i policja.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: KM PSP Zielona Góra i KP PSP Krosno Odrz.