Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze o dofinansowanie zadań realizowanych przez KW PSP w Gorzowie Wlkp.

W dniu 13 czerwca 2019 r w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie w 2019 r. środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zadań realizowanych przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę dofinansowania 285 tys. zł. tj.:

  • „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w namioty wraz z wyposażeniem”
  • „Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego”

Umowy podpisali Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP wraz z kpt. Ewą Stecyk – Głównym Księgowym KW PSP w Gorzowie Wlkp.