Uroczysta zbiórka w KW PSP w Gorzowie Wlkp.

2 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta zbiórka. W pierwszej części uroczystości odbyło się ślubowanie nowego funkcjonariusza podejmującego służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie od str. Jacka Targońskiego przyjął Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek w asyście zastępców st. bryg. Przemysława Glińskiego i bryg. Jarosława Korzeniewskiego.

W drugiej części uroczystości Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek przedstawił wszystkim obecnym na uroczystości funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom oraz pracownikom cywilnym nowego naczelnika wydziału operacyjnego w KW PSP Pana bryg. Rafała Urbańskiego.

Pan bryg. mgr inż. poż. Rafał Urbański wstąpił do służby w Państwowej Straży Pożarnej 1 sierpnia 1989 roku podejmując studia na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od i lipca 1994 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Rozpoczął jako młodszy oficer, następnie oficer, dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej, naczelnik wydziału, z-ca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Pan bryg. mgr inż. poż. Rafał Urbański w ostatnim okresie pełnił służbę na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 2 w Gorzowie Wlkp., jednocześnie będąc Dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Gorzów”. Podczas swojej służby dał się poznać jako oficer dbając o bardzo dobre wyszkolenie podległych strażaków co wielokrotnie było wykazywane przez obserwatorów podczas organizowanych ćwiczeń i pokazów. Nadmienić należy, że Pan bryg. mgr inż. poż. Rafał Urbański w umiejętny sposób potrafi przekazać swoją wiedzę młodszym kolegom. Jego doświadczenie operacyjne i dydaktyczne pozwoli w dalszym ciągu rozwijać zasoby karowe i organizację PSP na terenie województwa.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Zdjęcia: st. sekc. Zygfryd Zandecki