Uroczyste przekazanie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu.

W sobotę 1 października 2016 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli o godz. 13.00 odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN (GBA 2/16) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu.

Samochód przed przekazaniem został poświęcony przez księdza proboszcza Sławomira Przychodnego. Uroczystego przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego samochodu oraz przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Lubuski Pan Robert Paluch, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek, Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego Pan Przemysław Ficner, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli st. kpt. Czesław Młynarczyk, Burmistrza Kożuchowa Pan Paweł Jagaska, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Zielonej Górze Pani Elżbieta Polak oraz  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Nowej Soli Pan Stanisław Batora.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Nowa Sól