Warsztaty dla specjalistycznych grup ratowniczych z Polski i Niemiec

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, na obiektach obozowiska Pstrąże w dniach od 10-16 września 2018 r. odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych z Polski i Niemiec. Ćwiczenia zorganizowane były w formie warsztatów dla specjalistycznych grup ratowniczych, które miały na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. Szczególny nacisk położono na wykonywanie stabilizacji konstrukcji budowlanych. Ratownicy ćwiczyli i testowali różnego rodzaju systemy stabilizacyjne. Budowano podpory drewniane, wykorzystywano rusztowania firm Plettac oraz Peri.

Lubuscy strażacy ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczych (SGPR) z KP PSP  Krośno Odrz. oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego (SGRTech) z KP PSP Świebodzin wraz powiatowymi koordynatorami działań poszukiwawczo ratowniczych doskonalili umiejętności oraz wymieniali doświadczenia ze strażakami z SGPR Wałbrzych, SGPR Lubin, SGPR Wrocław, SGRTech Wrocław, Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM z Lubina oraz ratownikami z THW z Niemiec.