Warsztaty ratownicze z zakresu prowadzenia działań w wykopach

24-25 kwietnia 2017r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. zorganizowała warsztaty ratownicze z zakresu prowadzenia działań ratowniczych w wykopach. 

 

Prowadzenie działań ratowniczych w wykopach to dla strażaków jedno z najtrudniejszych zadań. Wymaga precyzji, ostrożności, przemyślanych kroków i szybkiego działania.  

Warsztaty odbyły się w ramach wiosennego cyklu warsztatów ratowniczych dla  Powiatowych Koordynatorów działań specjalistycznych. W zajęciach teoretycznych i praktycznych wzięli udział powiatowi koordynatorzy ratownictwa technicznego, działań poszukiwawczo – ratowniczych oraz członkowie Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych z Krosna Odrzańskiego i Strzelec Krajeńskich s także Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego ze Świebodzina. Po raz kolejny warsztaty były prowadzone wspólnie z Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą z Poznania.

Przez dwa dni, blisko 50 ratowników  pod okiem instruktorów Krzysztofa Karolewskiego, Łukasza Spurtacza oraz Łukasza Szwarczyńskiego – członków Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej USAR POLAND – GPR Poznań, na co dzień pracujących w JRG 4 w Poznaniu, mogło zapoznać się ze sposobami stabilizacji wykopów o różnym kształcie z użyciem rozpór hydraulicznych, mechanicznych i drewnianych, a także z zasadami bezpiecznego prowadzenia działań w wykopach i osuwiskach ziemi.

Wieloletnia współpraca ratowników z województwa lubuskiego ze strażakami z GPR Poznań pozwala na prowadzenie szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje strażaków z obu województw. 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Piotr Wiliński