Wideoposiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 23 kwietnia br. Lubuski Komendant Wojewódzki, bryg. Patryk Maruszak uczestniczył w wideoposiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Wojewoda Lubuski – Pan Władysław Dajczak.

Tematem wideoposiedzenia WZZK było zrelacjonowanie bieżącej sytuacji na terenie województwa przez Kierownictwo poszczególnych służb zespolonych, podlegających Wojewodzie Lubuskiemu w związku z COVID-19.

Ponadto, ze względu na zbliżający się okres wysokich temperatur, a tym samym zwiększenie zagrożenia pożarowego lasów na terenie naszego województwa, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP przedstawił bieżącą sytuację, deklarując tym samym pełną gotowość strażaków do działań na wypadek powstania pożarów na obszarach leśnych naszego województwa.

Opracowanie: st. kpt. Maciej Iwko
Zdjęcia: sekc. Jacek Targoński