Wizytacja Komendanta Głównego PSP w KP PSP w Nowej Soli

17 kwietnia 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski w asyście Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryka Maruszaka wizytował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Wizyta rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu PSP przez Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Czesława Młynarczyka. Podczas wizytacji Komendant Główny PSP zapoznał się z warunkami pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, zwracając uwagę na bazę lokalową oraz stan pojazdów pożarniczych i sprzętu.

W trakcie spotkania z załogą Komendant Główny PSP wskazał jak ważną i odpowiedzialną służbą w budowaniu bezpieczeństwa nas samych, naszych rodzin, znajomych i wszystkich innych ludzi jest zawód strażaka. W rozmowie z funkcjonariuszami podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podsumował zmiany jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, dotyczące wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków, a także sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach ustawy modernizacyjnej.

Opracowanie: st. kpt. Maciej Iwko

Zdjęcia: KP PSP w Nowej Soli