Wojewoda Lubuski z roboczą wizytą w JRG 2 w Gorzowie Wlkp.

W dniu 27 marca br. budowę JRG nr 2 przy ul. Dąbrowskiego 3 wizytowali Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, st. bryg. Sławomir Klusek – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP oraz Roman Sondej – Dyrektor Generalny LUW. Postępy budowy, zakres zrealizowanych etapów oraz plany organizacji tej inwestycji gościom przedstawiał st. kpt. Patryk Maruszak – Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp.
Wizyta rozpoczęła się zbiórką strażaków JRG nr 2 w Gorzowie Wlkp., meldunkiem Dowódcy JRG oraz zapoznaniem z aktualnymi warunkami lokalowymi strażaków. Panowie mieli możliwość oceny jak zmieni się komfort służby, warunki przechowywania specjalistycznego sprzętu oraz możliwości realizacji doskonalenia zawodowego strażaków tej ważnej dla miasta, powiatu i województwa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Ta bardzo ważna inwestycja, jaką jest budowa nowego budynku, garaży oraz przebudowa starej części Jednostki, współfinansowana jest również m.in. ze środków Wojewody Lubuskiego.

Lokalizacja JRG w centrum miasta jest ważnym, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa ludności, elementem sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej. To na bazie tej jednostki funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego włączona do Centralnego Odwodu Operacyjnego KG PSP.

Opracowanie: mł. bryg. mgr inż. Bartłomiej Mądry, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego
Zdjęcia: KM PSP w Gorzowie Wlkp.