Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Lubuskiem

14 maja 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się główne uroczystości związane z Obchodami Dnia Strażaka w województwie lubuskim. Uroczystość składała się z dwóch części tj. mszy św. w Katedrze Gorzowskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po której odbył się uroczysty apel na Starym Rynku oraz festynu strażackiego na Bulwarze Zachodnim nad rzeką Wartą.

Po mszy św. strażacy wraz z gośćmi przemaszerowali na Stary Rynek. Zgromadzonych przywitał, jako współorganizator, prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pan Jacek Wójcicki. Zrobił to w imieniu własnym i starosty gorzowskiego Pani Małgorzaty Domagały.

Wśród gości obecnych na uroczystości znaleźli się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Krystyna Sibińska, Tomasz Kucharski oraz zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Marek Jasiński, Ekscelencja ks. Biskup dr Paweł Socha, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, wicewojewoda lubuski Robert Paluch, lubuski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek, przewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Marek Surmacz, wicemarszałek województwa lubuskiego Romuald Gawlik, rektor– komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie nadbryg. Ryszard Dąbrowa, komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Kamiński, komendant wojewódzki Policji mł. insp. Jarosław Janiak, byli lubuscy komendanci wojewódzcy PSP i zastępcy na czele z nadbryg. w st. spocz. Stanisławem Węsierskim, dyrektor Brandenburskiej Szkoły Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami w Eisenhüttenstadt Heinz Rudolph, pełnomocnik Zrzeszenia Landowego THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgię i Saksonię – Anhalt Manfred Metzger, przedstawiciel referatu ochrony ppoż. i przed katastrofami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Brandenburgii w Poczdamie Katarzyna Pietras, prezes Związku Straży Pożarnych Brandenburgii Werner-Siegwart Schippel, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz wszystkich służb mundurowych współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, kapelan lubuskich strażaków ks. Przemysław Kaminiarz, strażacy emeryci i renciści na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP mł. bryg. w st. spocz. Grzegorzem Stachowiakiem, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zielonej Górze druh Edward Fedko, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa lubuskiego.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych. Podczas uroczystości wręczono: Krzyże Zasługi, „Medale Za Długoletnią Służbę”, odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złoty Znak Związku, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Podczas uroczystości odczytano list od Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z życzeniami dla wszystkich lubuskich strażaków oraz ich rodzin z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Kolejnym etapem Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka był festyn strażacki, podczas którego mieszkańcy województwa lubuskiego mogli obserwować pokazy ratownictwa wodno-nurkowego, technicznego oraz medycznego z nauką pierwszej pomocy. Zaprezentowany został sprzęt strażacki zakupiony w ramach projektów unijnych. Wystawione było stoisko promujące kampanię społeczną „Zgaś ryzyko”. Ponadto, wszyscy uczestnicy festynu, zwłaszcza najmłodsi, wzięli udział w grach, zabawach i konkursach przygotowanych przez strażaków. Na wszystkich przybyłych gości czekał również strażacki poczęstunek.

Jednym z celów wizyty zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Mareka Jasińskiego, oprócz uroczystości związanych z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka, było również spotkanie ze strażakami. Zastępca komendanta głównego PSP w asyście lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomira Klusek oraz komendanta miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Krzysztofa Strzyżykowskiego odwiedził będących na służbie strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i nr 2. Była to również okazja, aby osobiście zobaczyć prowadzoną przez KM PSP w Gorzowie Wlkp. budowę nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
Zdjęcia: kpt. Piotr Wiliński, KW PSP w Gorzowie Wlkp.