Wschowa – Stop Pożarom Traw!

W ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej pod nazwą „Zgaś Ryzyko” oraz kampanii „STOP pożarom traw!” strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie w dniu 19 kwietnia br. spotkali się z uczniami szkoły podstawowej z Jędrzychowic. Podczas pogadanki strażacy przedstawili m.in.: dane statystyczne, skalę zaangażowania straży pożarnej w interwencje związane z wypalaniem traw, straty dla środowiska naturalnego oraz koszty związane z działaniami służb ratowniczych, kary grożące podpalaczom. Na koniec spotkania strażacy zaprezentowali i omówili sprzęt specjalistyczny znajdujący się na wyposażeniu samochodu GLBA 1/2,5.

Oprac. mł. bryg. Krzysztof Piasecki – oficer prasowy KP PSP Wschowa