Wschowa – przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP

23 czerwca 2016 roku o godzinie 1430 na placu zewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie przeprowadzono uroczystą zbiórkę z okazji zdania i przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Obowiązki Komendanta Powiatowego zdał st. bryg. Przemysław Gliński, a przejął st. bryg. Tomasz Sosnowski.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: st. bryg. Sławomir Klusek – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Waldemar Starosta – Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego, Pan Marek Boryczka – Starosta Powiatu Wschowskiego wraz z Wicestarostą, insp. Tomasz Kłosowski – Komendant Powiatowy Policji we Wschowie wraz z Zastępcą, Burmistrzowie Miast i Gmin wraz z Zastępcami, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wschowie – Pan Andrzej Nowicki oraz pozostali strażacy ochotnicy, st. bryg. w stanie spoczynku Bolesław Trybuchowski – były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, st. kpt. w stanie spoczynku Henryk Miller – były Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, st.ogn. w stanie spoczynku Bogdan Słożyńki – Prezes Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP we Wschowie oraz emeryci pożarnictwa, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Komendanci Straży Miejskiej we Wschowie i Sławie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska, przedstawiciel Hufca Związku Harcerstwa Polskiego we Wschowie, osoby z zaprzyjaźnionych instytucji, przedstawiciele zakładów pracy, z którymi współpracujemy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP we Wschowie