Wsparcie zabezpieczenia przeciwpożarowego ćwiczenia pk. „ANAKONDA-16”

ANAKONDA-16 jest szóstą edycją ćwiczenia, trzecią w wymiarze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym SZ RP w 2016 r. i prowadzone jest w dniach 07-17 czerwca br. Celem ćwiczenia jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Ćwiczenie ANKODNA-16 powiązane są z realizacją szeregu krajowych przedsięwzięć szkoleniowych, z których ważnym elementem są Regionalne Ćwiczenie Obronne. Złożoność ćwiczenia ANAKODNA-16 wyraża się realizacją w jego ramach szeregu ćwiczeń Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz ćwiczeń z zakresu reagowania kryzysowego.

Lubuscy strażacy wspierają wojskowe straże pożarne w zabezpieczeniu przeciwpożarowym ćwiczenia pk. „ANAKONDA-16” przeprowadzanego na terenie województwa lubuskiego. Rozkazami nr 23 i 24  lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydzielił siły z Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i Wojewódzkiej Brygady Centralnego Odwodu Operacyjnego do wsparcia wojskowej ochrony przeciwpożarowej. Koordynatorem z ramienia PSP w zakresie zabezpieczenia  przeciwpożarowego Ćwiczenia na poziomie strategicznym  jest st. bryg. Przemysław Gliński zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Na terenie województwa lubuskiego Ćwiczenie prowadzone jest w Ośrodkach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu i Wędrzynie.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.