Współpraca transgraniczna PSP – THW

Spotkaniem w Poczdamie w dniach  10-11 grudnia br. podsumowano dwuletni plan współpracy PSP –THW na lata 2018-2019 realizowany przez Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Wrocławiu oraz Zrzeszenia Landowe Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego w Berlinie i Kilonii.

Gospodarzem spotkania był Sebastian Gold – Pełnomocnik Landowy THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgię, Saksonię-Anhalt . Ze strony niemieckiej towarzyszyli mu: Dirk Hansen – Pełnomocnik Landowy THW na kraje związkowe Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Szlezwik-Holsztyn oraz współpracownicy z obu zrzeszeń – Dirk Ulrich i  Jörg Behling.  Delegacji ze strony polskiej przewodniczyli: nadbryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. Marek Kamiński – zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po podsumowaniu przedsięwzięć zrealizowanych w minionych dwóch latach omówiono  propozycje do planu współpracy transgranicznej  PSP  – THW na kolejne dwa lata czyli 2020-2021. Merytoryczne i konstruktywne rozmowy zakończyły się wypracowaniem spójnego dokumentu zawierającego zadania o charakterze szkoleniowym i ćwiczebnym, których głównym celem jest, obok kontynuowania i rozwijania dalszej współpracy, przede wszystkim doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy strażaków i ratowników po obu stronach granicy.   

Ważnym punktem spotkania była wizyta w Nadleśnictwie Wünsdorf oraz Centrali Ostrzegania Przeciwpożarowego Lasów Brandenburgii, a także zapoznanie się z potencjałem ratowniczym służby THW w zakresie gaszenia pożarów lasów. W tym zakresie zaprezentowane zostało m.in. mobilne urządzenie do pomiaru lustra wody, wykorzystywane przez służbę THW np. podczas pożarów torfowisk i lasów.

Z zadowoleniem i satysfakcją dobrze zaplanowanych działań na następny okres współpracy dziękujemy naszym partnerom za dotychczasowy trud i pracę oraz życzymy powodzenia w realizacji dalszych wspólnych zamierzeń.

Oprac. st. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: THW oraz KW PSP Gorzów Wlkp.