Współpraca z Brandenburską Szkołą Pożarniczą LSTE

27 listopada br. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak spotkał się z przedstawicielami Landowej Szkoły Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami LSTE w Eisenhüttenstadt w ramach planu współpracy na rok 2019. Był to już ostatni punkt naszego wspólnego harmonogramu działań a dotyczył podsumowania roku 2019 oraz ustalenia szczegółów planu na rok 2020.

Z ramienia dyrektora LSTE pana Heinza Rudolpha w spotkaniu uczestniczyli  Diana Tarnigk oraz Jörg Balke, a Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp. reprezentowali również : bryg. Rafał Urbański, bryg. Wojciech Kobylarz, st. kpt. Marcin Białowąs oraz st. kpt. Magdalena Bilińska.

Efektem spotkania jest uszczegółowiony plan współpracy na rok następny z uwzględnieniem zadań cyklicznych, jak szkolenia funkcjonariuszy PSP woj. lubuskiego w budynku rozgorzeniowym w Eisenhüttenstadt, oraz zadań wynikających z analizy potrzeb szkoleniowych po obu stronach, m.in. warsztaty metodyczne z zakresu organizacji ćwiczeń polsko-niemieckich. Spotkanie zakończyło się wzajemnymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę oraz życzeniami dalszej pomyślności w realizacji wspólnych zamierzeń.

Oprac. st. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: st. kpt. Marcin Białowąs, st. kpt. Piotr Wiliński