Wyrazy współczucia

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 9 maja 2018 roku w tragicznych okolicznościach zmarł 
 
 

ogn. GRZEGORZ  WESOŁOWSKI

 

nasz kolega strażak, funkcjonariusz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

 

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składa

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Patryk Maruszak