XXII Przystanek Woodstock

Państwowa Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem uczestników tegorocznego festiwalu XXII Przystanek Woodstock w Kostrzynie n/O. W dniu 14 lipca Wicewojewoda Lubuski Pan Robert Paluch wizytował stacjonujących na terenie festiwalu strażaków. Celem wizyty było sprawdzenie i ocena stanu przygotowania do realizacji zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom festiwalu. Razem z wicewojewodą strażaków wizytował Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Klusek.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.