UWAGA, KRUCHY LÓD!

Wraz z pojawieniem się pierwszej pokrywy lodowej, następnie odwilży z dodatnią temperaturą zwiększa się ryzyko utonięć spowodowanych nieostrożnością lub brakiem zdrowego rozsądku, podczas wchodzenia „na lód” i poruszania się po zamarzniętych akwenach wodnych.

Niebezpieczeństwo to jest jeszcze większe tam, gdzie lód jest cienki, bardziej kruchy i niejednolity. Tymi miejscami, są m.in.: wejścia i ujścia różnych cieków wodnych, tereny wokół filarów mostów, śluz i inny budowli hydrotechnicznych oraz obszary, gdzie występuje roślinność

Jeśli musisz wejść na lód – zadbaj o własne bezpieczeństwo!

 • sprawdź prognozę pogody – opady deszczu oraz odwilż, obniżają wytrzymałość lodu,
 • poinformuj bliskich, że wychodzisz i regularnie utrzymuj z nimi kontakt np. telefonicznie,
 • sprawdź stan naładowania telefonu, zabezpiecz go przed zimnem i dostaniem się wody,
 • ubierz się w odzież chroniącą przed wodą i zimnem,
 • zabierz ze sobą sprzęt asekuracyjny np. liny, kolce lodowe, kamizelkę asekuracyjną itp.,
 • przed wejściem na lód sprawdź jego grubość, barwę i ewentualne uszkodzenia,
 • unikaj miejscowego przeciążenia pokrywy lodowej, poruszaj się w odstępach, nie przebywaj z innymi osobami blisko siebie,
 • nie poruszaj się z rękami w kieszeni – w przypadku wpadnięcia do wody wydostanie się może być utrudnione,
 • po usłyszeniu jakichkolwiek oznak „słabego” lodu, takich jak: trzaski, odgłosy pęknięć, połóż się, rozłóż ciężar ciała i odczołgaj się tą drogą, którą przyszedłeś.

Jeśli lód się pod tobą załamał – rozpocznij samoratowanie!

 • w przypadku załamania się lodu, zachowaj spokój, wezwij pomoc,
 • staraj się wyjść jak najszybciej z wody, np. stylem „żabką” – silne odepchnięcia nogami od tafli wody do momentu, gdy lód nie będzie się załamywał pod naciskiem ciała,
 • wykorzystaj sprzęt asekuracyjny – kolce lodowe, kamizelki asekuracyjne itp.
 • odturlaj się jak najszybciej od miejsca niebezpiecznego,
 • przeczołgaj się na brzeg, wykorzystaj istniejące przesłony, aby ochronić się przed wiatrem,
 • w miarę możliwości zdejmij mokrą odzież, załóż suche i ciepłe ubranie, poproś o pomoc osoby postronne i wezwij pogotowie ratunkowe – 112 lub 999.

Jeśli widzisz osobę, pod którą załamał się lód – pomóż jej!

 • zachowaj spokój, wezwij służby ratownicze, korzystając z numerów alarmowych – 112, 998,
 • poproś inne osoby o pomoc,
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie – „dobry ratownik to żywy ratownik”,
 • sprawdź wytrzymałość lodu, odległość na jaką możesz bezpiecznie podejść do tonącego,
 • jeśli to możliwe zabezpiecz się sam, przed wejściem na lód (kamizelka asekuracyjna, lina itp.)
 • podejmij próby ratowania osoby, pod którą załamał się lód,
 • skorzystaj ze środków i sprzętu dostępnego na miejscu np.: gałęzie, liny, własne ubranie itp.
 • podaj mu sprzęt ratowniczy z miejsca, które jest dla Ciebie bezpieczne – bez wchodzenia na lód,
 • jeśli dotychczasowa pomoc okazała się nieskuteczna, rozłóż na jak największej powierzchni lodu swój ciężar ciała i podczołgaj się do osoby tonącej,
 • nie zbliżaj się do krawędzi przerębla,
 • podaj mu środki, dzięki którym możliwe będzie wyciągniecie osoby z wody,
 • wycofaj się z poszkodowanym w kierunku brzegu,
 • zdejmij poszkodowanemu mokre ubrania, chroń przed wiatrem, daj mu suchą odzież np. własną,
 • podejmij próby dogrzania poszkodowanego temperaturą własnego ciała, a jeśli jest przytomny podaj mu ciepły i osłodzony napój,
 • jeśli poszkodowany jest nieprzytomny – sprawdź jego czynności życiowe wg. schematu ABC, czyli drożność dróg oddechowych, oddech i krążenie,
 • pamiętaj że zimna woda spowalnia czynności życiowe, dlatego czas przez jaki wykonujesz sprawdzenia oddechu i krążenia, powinien wynosić nawet 60 sekund,
 • jeśli nie ma zachowanych czynności życiowych, rozpocznij procedurę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, rozpoczynając od tzw. 5 wdechów ratowniczych,
 • następnie kontynuuj procedurę wg. schematu 30 uciśnięć mostka, następnie 2 wdechy – czynności prowadź do momentu przybycia służb ratowniczych.

 

Pamiętaj o tym, że wchodząc na lód

na zamarzniętych akwenach wodnych,

zawsze podejmujesz ryzyko –

ryzyko, którego skutki mogą mieć tragiczny finał

 

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.