Żary – INICJATYWA ŻARSKICH STRAŻAKÓW W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

2 lutego 2016 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żarach odbyło się spotkanie strażaków z mistrzami kominiarskimi działających na terenie powiatu żarskiego. Gospodarzem spotkania był komendant powiatowy PSP w Żarach – st. kpt. Robert Słowikowski. Jednym z powodów spotkania był wzrost liczby pożarów kominów w budynkach mieszkalnych, oraz zdarzeń z występowaniem tlenku węgla. Podczas pożarów sadzy w kominie bardzo często dochodzi do rozszczelnienia komina, które grozi rozprzestrzenieniem pożaru na cały budynek. Nieszczelny przewód – to również ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Przedstawiono założenia programów profilaktycznych „NIE DLA CZADU” oraz „ZGAŚ RYZYKO”. Zaproszono mistrzów kominiarskich do włączenia się do w/w akcji w tym do opracowania i wspólnego wydania materiałów informacyjnych dot. bezpiecznej eksploatacji instalacji ogrzewczych. Efektem spotkania będzie opublikowanie na stronie internetowej KP PSP w Żarach informacji na temat zasad właściwej eksploatacji przewodów kominowych oraz danych kontaktowych mistrzów kominiarskich. Podczas spotkania wypracowano zasady współpracy podczas gaszenia pożarów sadzy w kominach.

Oprac. bryg. Grzegorz Lisik – oficer prasowy KP PSP w Żarach