Zakończenie służby mł. bryg. Bogdana Śnieżka Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim

03 stycznia 2018 roku, po 35 latach pożegnał się ze służbą i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim mł. bryg. mgr Bogdan Śnieżek. Podziękowania za służbę, wzorową postawę, autorytet i profesjonalizm dla mł. bryg. mgr Bogdana Śnieżek w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim złożył Lubuski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak. Ponadto podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożył Starosta Krośnieński Mirosław Glaz, p.o. Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr inż. Andrzej Kaźmierak, a także funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim.

Informację przygotował: bryg. Andrzej Kaźmierak, Paulina Pawela 
Zdjęcia: st. sekc. Tomasz Michalski