Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego

Zakup dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą: „Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków PSP województwa lubuskiego”.

Zadanie polegało na zakupie 17 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków PSP województwa lubuskiego wraz z hełmami, rękawicami specjalnymi, kominiarkami oraz obuwiem specjalnym.

Ze względu na szerokie spektrum podejmowanych działań celowym jest, aby funkcjonariusze wyposażeni byli w środki ochrony indywidualnej, które w optymalny sposób stanowiły by ich zabezpieczenie a także zwiększały komfort i ergonomię pracy,
co przełożyć powinno się na ochronę środowiska poprzez utrzymanie efektywności działań ratowniczych oraz utrzymanie czasu podjęcia natychmiastowej i skutecznej interwencji.

Wartość zakupionego sprzętu wynosi: 121 032,25 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami :

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – w kwocie: 87 000 zł. oraz
  • środki KW PSP w Gorzowie Wlkp. – w kwocie: 34 032,25 zł.

Linki do stron głównych serwisu: WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl/

Podczas szkolenia dotyczącego użytkowania zakupionego wyposażenia  przekazano informacje o celu zakupu, charakterystyce, sposobie użytkowania,  oraz o dofinansowaniu zakupu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Opracował: st. str. Jolanta Marcinkowska

Foto: KW PSP Gorzów Wlkp.