Otwarcie pierwszej w województwie lubuskim sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego do edukacji najmłodszych „Ognik”

6 września 2016 roku dokonano otwarcia pierwszej w województwie lubuskim sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Ognik” dla najmłodszych, która stanowić będzie bazę edukacyjną propagującą bezpieczne zachowanie wśród dzieci.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jarosław Korzeniewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. bryg. Krzysztof Strzyżykowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Pan Eugeniusz Kurzawski oraz przedstawiciel najmłodszych Mateusz Ząber  ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie.

Strażacy  na otwarcie przeprowadzili pierwsze zajęcia edukacyjne dla przybyłych grup dzieci oraz zorganizowali festyn podczas którego dzieci mogły rywalizować w zawodach sportowych, przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy czy wziąć udział w konkursie plastycznym. Na wszystkie dzieci czekały atrakcyjne nagrody.

Program Ognik jest komponentem Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła +. Realizowane w ramach programu działania obejmują miedzy innymi tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W ramach programu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. powstała pierwsza w województwie lubuskim sala bezpieczeństwa pożarowego. Sala przeznaczona jest do działań instruktażowo-edukacyjnych służących kształtowaniu u dzieci prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Program zakłada przekazywanie dzieciom wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu i szkole oraz unikania zabaw stwarzających ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia własnego lub innych osób. Sposób realizacji programu Ognik polega na organizowaniu zabaw tematycznych, umożliwiających dzieciom doświadczanie i przeżywanie różnych sytuacji problemowych. Poprzez zabawę dzieci ćwiczą w bezpiecznych warunkach pod opieka specjalisty prawidłowe zachowania w sytuacji potencjalnego zagrożenia, np. zgłoszenie pożaru, ewakuowanie się podczas pożaru.

Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów przygotowanych w ramach programu do pracy z dziećmi w wieku 5-8 lat.

CELE PROGRAMU

  1. Zapobieganie zachowaniom stwarzającym ryzyko zagrożenia zdrowia i życia w najbliższym otoczeniu dziecka.
  2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
  3. Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

EFEKTY

  1. Zwiększenie świadomości dzieci na temat przyczyn powstania zagrożeń i ich skutków.
  2. Ograniczenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych.
  3. Wzrost umiejętności dzieci w zakresie reagowania i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.