Żary – Groźny wyciek kwasu solnego!

O godz. 07:22 do SKKP PSP w Żarach zgłoszono wyciek ok. 700 litrów kwasu solnego z instalacji technologicznej w jednym z zakładów przy ul. Szklarskiej w Żarach.

W pierwszej fazie działań ustalono, że brak jest osób poszkodowanych oraz że nie ma emisji toksycznych gazów do atmosfery, zlokalizowano obiekt w którym doszło do wycieku, zabezpieczono dostęp dla osób postronnych oraz zebrano wywiad od przedstawicieli zakładu dot. awarii. Na terenie zakładu kwas solny jest wykorzystywany w procesie demineralizacji wody.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożenia a następnie na wprowadzeniu roty w ubraniach gazoszczelnych (pełna ochrona) do zagrożonego pomieszczenia i wypompowaniu przy użyciu pompy do substancji chemicznych kwasu do pojemnika podstawionego przez zakład. Udało się przepompować w znacznej ilości niebezpieczną substancję, a pozostałość zneutralizowano wapnem.

W czasie działań ratowniczych konieczne były podmiany ratowników (dwie roty w pełnej ochronie) oraz rota do działań na zewnątrz zagrożonego obiektu – w strefie bezpiecznej. Po wyjściu ratowników ze strefy zagrożenia, użyty sprzęt poddawano dekontaminacji w namiocie dekontaminacyjnym.

W akcji udział brały zastępy z JRG PSP Żary, na miejscu działań pracował sztab Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Żarach