Żary – wizyta Wicewojewody Lubuskiego w KP PSP

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Wicewojewoda Lubuski,  Pan Robert Paluch w towarzystwie Starosty Żarskiego, Pana Janusza Dudojcia i Radnego Rady Powiatu Żarskiego, Pana Tomasza Czajkowskiego wizytował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Zbigniew Słomka złożył meldunek Wicewojewodzie. W zbiórce udział wzięli funkcjonariusze KP PSP w Żarach niezaangażowani w tym czasie w działania ratownicze (w trakcie wizyty strażacy JRG Żary usuwali wyciek oleju).

Gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Żarach  st. kpt. Robert Słowikowski. Pan Wicewojewoda zapoznał się ze stanem technicznym obiektu KP PSP w Żarach oraz potencjałem ludzkim i sprzętowym. Komendant Powiatowy przy wsparciu Starosty Żarskiego przedstawił potrzebę wybudowania nowej strażnicy KP PSP w Żarach w tym JRG. Otrzymaliśmy informację że inwestycja zostanie wpisana do planu i będzie realizowana za co serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: KP PSP Żary

Opublikował: kpt. Dariusz Szymura – KW PSP