Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 07.04.2016 r.

Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 07.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Plik PDF Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 07.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.


Plik DOC Załącznik nr 1 – Karta pracy pojazdu