Zasady postępowania na wypadek zagrożenia w markecie

W supermarketach, domach towarowych, kinach, dworcach itp.:
– nie parkuj przed wyjściami z obiektów,
– pilnuj swoich dzieci,
– zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,
– zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu,

W przypadku, gdy usłyszysz alarm:
– bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,
– najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!
– udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,
– nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony,
– nie wracaj do obiektu.

W przypadku zdarzenia:
– jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy
– jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego – zagrożenia,
– oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału.
– natychmiast opuść obiekt,
– wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji

Pamiętaj!!!!
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Telefony alarmowe:
997
– policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych