Zawsze gotowy do niesienia pomocy

Pan st. asp. Marek Gruszkowski pełni służbę w Komendzie Powiatowej PSP we Wschowie na stanowisku Dowódcy Zmiany. W dniu 20 sierpnia br., w czasie wolnym od służby, został poinformowany telefonicznie o utracie przytomności przez mężczyznę na parkingu przed kościołem w Siedlnicy. Niezwłocznie udał się do oddalonego o kilkaset metrów parkingu, zabierając ze sobą AED. Wspólnie z synem Dawidem podjęli działania ratownicze wobec nieprzytomnego mężczyzny. Dzięki zastosowaniu AED i skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego i został on bezpiecznie przetransportowany do szpitala.

Opracowanie: KP PSP Wschowa