Pożegnanie gen. brygadiera Feliksa Deli, pierwszego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

21 lipca 2017 r. w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. brygadiera Feliksa Deli pierwszego komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ostatnim pożegnaniu Pana Generała uczestniczyła Jego najbliższa rodzina, przyjaciele, strażacy z całego kraju na czele z zastępcą komendanta głównego PSP nadbryg. Markiem Jasińskim, druhowie ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz inne osoby. Uroczystości pogrzebowe, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice św. Floriana w Krakowie, koncelebrował‚ kardynał‚ Stanisław Dziwisz oraz licznie zgromadzeni kapłani. Po mszy kondukt żałobny w strugach ulewnego deszczu odprowadził‚ Pana Generała na miejsce spoczynku na Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Trumna z ciałem została przewieziona ulicami miasta na drabinie pożarniczej w asyście kompanii honorowych. Wszystkie osoby składające kondolencje zgodnie podkreślały, że gen. brygadier Feliks Dela był‚ człowiekiem wyjątkowym, a jego wkład i zasługi w tworzenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego są nie do przecenienia.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP;

Zdjęcia: mł. bryg. Marek Rydz – KW PSP w Krakowie, bryg. Paweł‚ Pruś – SA PSP w Krakowie, mł. bryg. Jerzy Moniczewski – KM PSP w Krakowie.