Struktura Organizacyjna


Lubuski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak

Wydział Finansów
Wydział Kadr
Wydział Organizacji i Nadzoru
Radca Prawny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda

Wydział Informatyki i Łączności
Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

 
 

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Lesław Gliński

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
Wydział Operacyjny
Ośrodek Szkolenia