Rzecznik Prasowy

 

st. kpt. mgr inż. Dariusz Szymura
Starszy specjalista
Wydział operacyjny

 

 

 

 

tel. (95) 733 83 55
tel. kom. 695 883 192
e-mail: szymurad@straz.gorzow.pl

 

Do zadań realizowanych przez Rzecznika Prasowego należą:

  1. prowadzenie obsługi prasowo – informacyjnej wszelkich zdarzeń na polecenie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
  2. udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień z zakresu działania PSP;
  3. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  4. udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem PSP;
  5. koordynowanie działalności prasowo-informacyjnej KP/KM PSP.