Kierownictwo

 

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak
tel. (95) 733 83 04
fax. (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda
tel. (95) 733 83 04
fax. (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Lesław Gliński

tel. (95) 733 83 04
fax. (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl

 

W sprawach skarg i wniosków Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:30 - 16:30.

 

Kontakt e-mail z Sekretariatem KW PSP w Gorzowie Wlkp.


Imię*

Numer telefonu*

Temat

Nazwisko*

Adres e-mail*

Dotyczy wydziału

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jakie zostaną użyte do wypełnienia niniejszego formularza jest Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji działań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez LKW PSP jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. należy kierować do inspektora ochrony danych: Pani Aleksandry Rybarczyk-Ranos, tel.: 95 733 83 18, e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl