Radca Prawny

sekc. mgr Marta Dubiec
Radca Prawny
tel. (95) 733 83 08
e-mail: dubiecm@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. pomocy prawnej należy realizacja obowiązków określonych ustawą – o radcach prawnych, to jest świadczenie pomocy prawnej urzędowi Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami a w szczególności:

  1. świadczenie pomocy prawnej Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz obsługa prawna komendy wojewódzkiej;
  2. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w granicach obowiązku ustawowego radcy prawnego;
  3. zastępstwo Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi oraz nadzór prawny nad egzekucją należności komendy;
  4. bieżące zapoznawanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i jego zastępców oraz kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej o zmianach w stanie prawnym w zakresie działalności komendy wojewódzkiej oraz o uchybieniach w działalności KP/KM PSP w zakresie przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień;
  5. koordynacja działań przy tworzeniu wewnętrznych przepisów prawa;
  6. ocenianie projektów aktów prawnych pod względem prawnym i redakcyjnym.