Ośrodek Szkolenia

bryg. mgr inż. Rafał Naks
Naczelnik Ośrodka Szkolenia
tel. (68) 382 08 71
e-mail: naksr@straz.gorzow.pl
e-mail: wos@straz.gorzow.pl

 

Do zakresu działania Ośrodka Szkolenia należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków PSP;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych;
 3. udział w szkoleniach członków OSP organizowanych przez KP/KM PSP;
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie zadań realizowanych przez ksrg;
 5. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 6. organizowanie i nadzór nad doskonaleniem zawodowym strażaków na potrzeby województwa lubuskiego;
 7. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń na obiektach;
 8. sprawowanie nadzoru nad komorą dymową;
 9. organizowanie i prowadzenie szkoleń na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności;
 10. realizowanie zadań dotyczących okresowej oceny sprawności fizycznej;
 11. organizowanie współzawodnictwa sportowego w PSP i imprez sportowych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 12. organizowanie i przygotowanie zaplecza dydaktyczno – metodycznego do prowadzonego szkolenia i doskonalenia;
 13. administrowanie obiektami Ośrodka Szkolenia;
 14. realizacja zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego na obszarze województwa lubuskiego;
 15. inicjowanie szkoleń, określanie kierunków doskonalenia zawodowego oraz koordynacja doskonalenia zawodowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP województwa lubuskiego;
 16. realizacja zadań w zakresie planowania szkoleń;
 17. realizacja zadań psychologa PSP.